اصفهان/خیابان حاج رحیم ارباب/ جنب بانک کشاورزی/ ساختمان آریان طبقه اول

جوانسازی و ساختمان پوست

پوست ، وسیعترین عضو زنده بدن ، درحقیقت یكی از پیچیده ترین ، جالبترین و پركارترین اعضاء نیز به شمارمی آید. دستاوردها و تحقیقات انجام شده در زمینه شناخت ساختار و عملكرد پوست در بدن طی دهه گذشته از مجموعه مطالعات دو قرن اخیر بیشتر و مؤثر تر بوده است .

وظایف پوست

بدن را در مقابل آسیبهای مكانیكی ، حرارت وتابش شدید نور محافظت می كند . 

 از نفوذ مواد شیمیایی و ورود میكروبها و میكرو ارگانیسمها به بدن جلوگیری می نماید.

برخی از مواد مضر حاصل از فعالیتهای متابولیسمی در سیستم گوارشی و كبد را دفع میكند.

هورمونها و آنزیمها را درداخل بدن حفظ می كند.

به عنوان یك عضو لامسه خارجی ، پیامهای حسی را از طریق اعصاب به مغز و مراكز عصبی منتقل می كند.

به كمك سلولهای لانگرهانس ، نقش مهمی را در سیستم ایمنی بدن ایفا می نماید

اجزا و ساختمان پوست :

ضخامت پوست بین 1 تا 4 میلیمتر است ودر هر اینچ مربع از پوست ،   اجزا متعددی را می توان مشاهده نمود كه با تعداد شگفت آوری در كنار هم به ایفای نقش خود می پردازند. 650 غده مترشحه عرق ، 65 فولیكول مو ، 19 یارد مویرگهای ظریف خونی ، هزاران سلول لامسه ، پایانه عصبی و سلولهای لانگرهانس در هر اینچ مربع از پوست در كنار هم قرار دارند كه علاوه بر آنها سلولهای ملانوسیت وآنزیمهای تیروزیناز ( سازنده ملانین ) را نیز باید اضافه نمود.

گفتگوی زنده

)
    is typing...

    جهت ارسال پیام برای پشتیبانی، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

    ارسال پیام لغو