اصفهان/خیابان حاج رحیم ارباب/ جنب بانک کشاورزی/ ساختمان آریان طبقه اول

پیلینگ و منافع آن

منافع پیلینگ کاهش ضخامت لایه های سطحی اپیدرم (شاخی) و بهبود ظاهری پوست و افزایش ضخامت لایه های سطحی اپیدرم (شاخی) و بهبود نمای ظاهری پوست و افزایش ضخامت لایه های سطحی اپیدرم و در نتیجه بهبود شل شدگی پوست و کاهش چروک ناشی از سن‚افزایش گلیکوزامینو گلیکان ها در بافت همیشه ‚بهبود و توزیع رنگدانه پوست و کاهش اختلال های رنگدانه ای و افزایش جریان خون در پوست نام دارد.
بعداز اجرای این کار بیمار حتی باید دستورات دارویی و کرم های مراقبتی (Home care) را داخل منزل استفاده کند تا مرحله بعدی پیلینگ که تاریخ آن را پزشک برمبنای نوع پوست و نوع ضایعه استفاده می کند.

گفتگوی زنده

)
    is typing...

    جهت ارسال پیام برای پشتیبانی، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

    ارسال پیام لغو